Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

7 listopada 2017′- odbyło się Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
– referował przewodniczący podkomisji poseł Arkadiusz Czartoryski.

W posiedzeniu wzięli udział reprezentanci Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – Rafał Jankowski.

Rozpoczęcie obrad Komisji na wniosek przewodniczącego Arkadiusza Czartoryskiego przesunięto o pół godziny z uwagi na późne dostarczenie szeregu poprawek.

W związku z wystąpieniem posła Marka Wójcika Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wyjaśniał, że BSW to ma być jednostka – narzędzie, która ustanawia nadzór i daje ministrowi instrumenty, aby nie dochodziło do nadużyć w służbach mundurowych.

Poseł Marek Biernacki z kolei w swoim wystąpieniu stwierdził, że  Minister tworzy nową służbę a to wymaga odrębnej ustawy – takie jest zdanie specjalistów i profesorów legislacji, także w Sejmie. Od nadzoru jest prokuratura i sądy i tylko one a nie minister mogą mieć dostęp do materiałów operacyjnych.

Poseł Biernacki złożył wniosek o przerwanie prac Podkomisji i powołanie ponownie Podkomisji do opracowania założeń ustawy o nowej służbie.
Wniosek odrzucono.

Poprawki zgłaszał także poseł Marek Wójcik. Posłowie opozycji domagali się uszczegółowienia i sprecyzowania do jakich materiałów operacyjnych będzie mieć zgodnie z projektowaną ustawą minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Reprezentanci służb mundurowych zaprezentowali swoje stanowisko – zbieżne z opinią Rządowego Centrum Legislacji. Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych będzie przedstawione w I czytaniu jako poprawka.

Posiedzenie Komisji zakończyło się około godziny 18:20-tej.

Retransmisja pod poniższym linkiem

 

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.