Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Przedmiotem posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) było „Przedstawienie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.”

Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący poseł Wiesław Szczepański. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Sekretarz Stanu Maciej Wąsik oraz Dariusz Nowak kierujący Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego i Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego.

Posiedzenie zostało zwołane przez Panią Marszałek Sejmu na wniosek grupy posłów. Posłowie kierowali  zarzuty pod adresem policjantów zabezpieczających protesty w Warszawie dosyć dobrze znane z licznych przekazów mainstreamowych mediów.

Posłowie, z których inicjatywy zostało zwołane posiedzenie komisji, zarzucali policjantom między innymi brak imienników i brutalność postępowania. Padły stwierdzenia, że protesty były legalne a interwencja policji zbędna i nieuzasadniona. Zdaniem tych posłów policjanci nie honorowali legitymacji parlamentarzystów.

Minister Wąsik zaprzeczył stawianym zarzutom i podkreślił, że działania policji były adekwatne do zaistniałych sytuacji. Niektóre wystąpienia posłów określił mianem “steku insynuacji” i podkreślił, że staje w obronie zachowań i działań policjantów. Nie dopatrzył się po analizie opisywanych przez posłów zdarzeń żadnych nieprawidłowości w działaniach policji. Zaznaczył, że policja cieszy się ponad 80% poparciem społecznym i należą się jej ogromne wyrazy szacunku za służbę w Stanie Epidemii.

– Nie powinniśmy prowadzić sporu politycznego kosztem policjantów, którzy są apolityczni, wykonują swoje zadania z ogromnym poświęceniem i narażeniem własnego zdrowia i życia – powiedział minister. – Oszczędźcie Policji waszych sporów politycznych – dodał. Warto podkreślić, iż pan minister Wąsik w trakcie swojej wypowiedzi przyznał, że policjanci wciąż są niedostatecznie wynagradzani i MSWiA stara się w miarę możliwości ten stan konsekwentnie poprawiać.

Przewodniczący Komisji poseł Wiesław Szczepański na zakończenie posiedzenia Komisji podziękował policjantom za ich postawę.

Posłowie spotkać się chcą ponownie w ramach komisji za kilka dni, by porozmawiać o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw oraz Służby Więziennej, który trafił niedawno do Sejmu.

Przebieg posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych można obejrzeć na nagraniu  – tutaj.

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#5B597D2573F43F02C125858F002FB023

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź