POLICJANCI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE. WRĘCZONO TAKŻE MEDALE ZA WZOROWO PEŁNIONĄ SŁUŻBĘ I ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do jednostek macierzystych. Komendant Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe.

Punktualnie o godz. 11 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Waldemarowi Wołowcowi, podinsp. Krzysztof Kmieciak. Następnie ślubowanie złożyło 58 policjantów, w tym 15 policjantek.

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego i tam pełnić będą dalszą służbę.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu, w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Jakub Gorczyński, naczelnicy wydziałów oraz mł. insp. Dariusz Brzezicki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Jeden funkcjonariusz został odznaczony złotym medalem, 18 otrzymało srebrne medale oraz 4 mundurowych brązowe. Nadano także medale „Za zasługi dla Policji”. Wyróżnionych zostało 30 osób, 4 otrzymały srebrne medale, 26 kolejne zostały uhonorowane brązowymi medalami.

Odznaczeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca: „pragnę serdecznie pogratulować funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Są one wyrazem uznania dla Waszego zaangażowania i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych oraz ciężkiej pracy. Medale, które Państwo otrzymaliście stanowią formę podziękowań mieszkańców Mazowsza za Wasz wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast młodym policjantom gratuluję odważnej decyzji wstąpienia w szeregi mazowieckiej Policji. Wiem, że będzie ciężko – taka jest służba policjanta. Będą wątpliwości, będą trudne chwile. Ale będą również chwile piękne, które będziecie pamiętać do końca życia i z których będziecie dumni. Życzę wytrwałości i cierpliwości”.

Do życzeń komendanta dołączył się także Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz: „gratuluję wszystkim dziś ślubującym. Chcę byście ten dzień zapamiętali i wspominali, jako ważny w Państwa życiu i dziękuję, że zdecydowaliście się zostać policjantami. Gratuluję również wszystkim odznaczonym. Te medale to dowód uznania dla Państwa za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu”.

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Zespół Prasowy KWP

źródło: KWP Radom

Zostaw odpowiedź