Pismo do Ministra Joachima Brudzińskiego

 

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w trosce o przyszłość funkcjonowania Oddziału zwraca się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych w zakresie dotyczącym odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza, braku zabezpieczenia finansowego na wypadek utraty zdrowia w związku z pełnioną przez nich służbą oraz braku systemowej bezpłatnej pomocy prawnej dla tych funkcjonariuszy, którzy padli ofiarą bezpodstawnych oskarżeń i pomówień, a także dodatkowego zarobkowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Pismo do MSWiA

Zostaw odpowiedź