Pierwsze Walne Zebrania już się odbyły

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza ogłoszona przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. W garnizonie mazowieckim ruszyła 1 września. W minionym tygodniu wyborów nowych władz dokonali Delegaci Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Siedlcach oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku. Siedlecki zarząd emerytów poprowadzi dotychczasowa pełniąca obowiązki Przewodniczącego koleżanka Zofia Zacharczuk. Na czele płockiego SPPP stanął również pełniący obowiązki przewodniczącego w poprzedniej kadencji kolega Mariusz Masłowski.

Nowo wybranym Zarządom oraz Terenowym Komisjom Rewizyjnym gratulujemy, a także życzymy owocnej pracy na rzecz środowiska policjantów, emerytów i rencistów.

Zostaw odpowiedź