Odprawa kadry kierowniczej polskiej Policji podsumowująca 2021 rok

Z uwagi na sytuację pandemiczną odprawa kadry kierowniczej polskiej Policji z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Macieja Wąsika drugi rok z rzędu odbyła się w formule zdalnej. Podczas odprawy podsumowano najważniejsze obszary działania Policji w 2021 roku, przedstawiono realizację II programu modernizacji służb podległych MSWiA w latach 2017 – 2020, a także przedstawiono założenia kolejnego III programu modernizacji służb na kolejne lata.

W odprawie wziął udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przestawiciele MSWiA podkreślali dobrą współpracę oraz inspirujący wpływ NSZZ Policjantów na zmiany zachodzące w formacji.

Czytaj więcej:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/213730,Odprawa-kadry-kierowniczej-polskiej-Policji-podsumowujaca-2021-rok.html

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź