Najniższe etaty mundurowe z awansem w grupie zaszeregowania

InfoSecurity24: Resort spraw wewnętrznych i administracji realizuje powoli porozumienie, które jeszcze we wrześniu 2021 roku zawarł ze związkami zawodowymi podległych mu formacji. Jeden z punktów dotyczył podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Dokumenty zakładające takie modyfikacje w przepisach pojawiły się już na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

(…)

Trzeci projekt dotyczy największej polskiej formacji mundurowej, czyli Policji, a rozwiązania w jej przypadku są bardziej systemowe i wpływają na ten moment na ponad 89 tys. funkcjonariuszy. Zmienia się w tym przypadku kształt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat. Jak czytamy, policjanci pełniący służbę na stanowiskach zaszeregowanych w grupach od 2 do 7 będą mieli prawo do wyższych grup zaszeregowania, a w konsekwencji prawa do wyższych mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego oraz prawa do wyższych policyjnych stopni etatowych, co z kolei ma przełożenie na uprawnienia uzależnione od posiadanego policyjnego stopnia etatowego (m.in. możliwość mianowania na wyższy stopień policyjny).

Projekt przewiduje, że uzyskanie przez policjanta prawa do wyższej grupy zaszeregowania co do zasady uzależnione jest od upływu okresu 4 lat służby na tym samym stanowisku służbowym, przy czym do tego okresu nie jest wliczany okres sprzed dnia 1 stycznia 2022 r. Upływ wymaganego czasu skutkuje obligatoryjnym nabyciem przez policjanta prawa do wyższej grupy zaszeregowania bez konieczności wydawania przez właściwego przełożonego decyzji w tym zakresie. W pierwszej kolejności będzie ona ustalana w odniesieniu do grupy zaszeregowania stanowiska, na którym policjant pełni służbę i jest to grupa bezpośrednio wyższa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jak czytamy w dokumentach, policjant pełniący służbę np. na stanowisku zaszeregowanym w grupie 3, z upływem 4 lat służby na tym stanowisku, nabywa prawo do 4 grupy zaszeregowania. Policjant, który z upływem wymaganego okresu służby uzyskał wyższą (o jeden stopień) grupę zaszeregowania, nabywa prawo do kolejnej wyższej grupy zaszeregowania z upływem każdego kolejnego okresu 4 lat służby na tym samym stanowisku. W trybie tym możliwe jest uzyskanie prawa maksymalnie do 8 grupy zaszeregowania.

Czytaj więcej:

https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/najnizsze-etaty-mundurowe-z-awansem-w-grupie-zaszeregowania

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź