Na co wydano najwięcej pieniędzy w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych?

ilustracja

W służbach podległych MSWiA trwa modernizacja, która zgodnie z założeniami ustawy zakończy się w przyszłym roku. Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński przedstawił niedawno w Sejmie informację o realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa za rok 2018. Przyjrzeliśmy się temu, jak modernizacyjne pieniądze podzielono pomiędzy formacje podległe resortowi oraz na co w ubiegłym roku wydano najwięcej – informuje portal infosecurity24.pl

Informacja przedstawiona w Sejmie zawiera omówienie wydatków oraz zadań Programu realizowanych w roku 2018. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są Komendanci Główni Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, natomiast nadzór sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zaplanowane w budżecie na rok 2018 łączne wydatki Programu wyniosły 1 922 888 000 złotych. Były one podzielone na środki ujęte w budżetach poszczególnych formacji (1 174 720 000 złotych – 61,1% wydatków) oraz środki w rezerwie celowej (748 168 000 złotych – 38,9% wydatków). Największym beneficjentem programu była Policja, na potrzeby której przeznaczono środki w wysokości 64,4% wydatków Programu, czyli 1 237 983 000 złotych. Kolejnym służbom przypadło: Państwowej Straży Pożarnej 361 050 000 złotych (18,7%), Straży Granicznej 278 217 000 złotych (14,5%) oraz Służba Ochrony Państwa 45 637 000 złotych (2,4%).

Służby w budowie

Na co wydano najwięcej pieniędzy? Największym przedsięwzięciem rzeczowym w roku 2018 były inwestycje budowlane – budowa nowych i adaptacja użytkowanych już obiektów. Łącznie przewidywano na ten cel 543 134 000 złotych, to jest 28,2% całości wydatków w Programie. Kolejnymi przedsięwzięciami pod względem wielkości przewidzianych wydatków były zakup sprzętu informatycznego i łącznościowego (289 169 000 złotych, 15%), sprzętu transportowego (282 016 000 złotych, 14,7%), wyposażenia osobistego i ochronnego (114 017 000 złotych, 5,9%) oraz zakup uzbrojenia i techniki specjalnej, na co przeznaczono 37 770 000 złotych – czyli 2% ogólnych wydatków.

Ogółem w ubiegłym roku, wydano 1 909 702 000 złotych, czyli 99,3% planu jaki zakładano na 2018 rok. Liderem jest tutaj ponownie Policja, która zrealizowała 99,5% planu, wydając 1 233 232 000 złotych. Państwowa Straż Pożarna wydała kwotę 358 730 000 złotych (99,4%), Straż Graniczna 275 727 000 złotych (99,1%), a SOP 42 013 000 PLN, tj. 95,6% planu. We wszystkich przypadkach znaczną część zaplanowanych funduszy wydatkowano na rozpoczęcie, realizację lub dokończenie inwestycji budowlanych.

Policja

W Policji 249 992 000 złotych przeznaczono na środki transportowe, zakupiono za to samochody (osobowe, pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych, furgony, więźniarki, ambulanse, terenówki, autobusy, itp), dwa śmigłowce wielozadaniowe (ich koszt wyniósł 140 526 000 złotych) i 9 łodzi. Ogółem Policja w 2018 r. została doposażona w 1295 sztuk sprzętu transportowego. Kolejne fundusze przeznaczono na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (4 660 000 złotych). W ich ramach dokonano zakupu paralizatorów (136 sztuk), 28 elektronicznych testerów narkotykowych, dwóch systemów RTG do kontroli bagażu i 120 egzemplarzy karabinków MSBS-R. Policja otrzymała też 143 567 000 złotych z przeznaczeniem na sprzęt łączności – zakupiono za nie 1999 egzemplarzy mobilnych terminali noszonych, zmodernizowano stacjonarną telefonię resortową i radiową, zakupiono 25 372 komputery, laptopy i sprzęt podobnego rodzaju, nabyto też 1939 sztuki biurowych urządzeń wielofunkcyjnych, zmodernizowano również centralne systemy informatyczne Policji. Kolejnym nowym nabytkiem są nowe środki ochrony osobistej – chodzi o kamizelki kuloodporne zakładane na mundur „plate carrier”, zakupione w liczbie 3120 egzemplarzy i kamery nasobne dla służby prewencyjnej, kupione w liczbie 2120 egzemplarzy.

Więcej pod poniższym linkiem: https://www.infosecurity24.pl/modernizacja-sluzb-mundurowychszczyt-wydatkow-dopiero-przed-nami

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź