MAZOWIECCY DAWCY KRWI W JEDNYM KLUBIE

Policjanci, jak również pracownicy cywilni KWP zs. w Radomiu, którzy oddają honorowo krew będą mieli swój klub. Wśród krwiodawców pojawiła się inicjatywa stworzenia oddziału w Radomiu, która będzie teraz realizowana. Dołączamy do największego klubu w Polsce. To kolejna akcja, która ma na celu promowanie krwiodawstwa w mazowieckim garnizonie Policji.

Od kilkunastu już lat Zarząd Wójewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu wraz z Zespołem Prasowym KWP orgazują zbiórki krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych. Wiele razy kwriodawcy zwracali się z prośbą, by założyć klub HDK. Teraz ten pomysł wchodzi w fazę realizacji. Klub HDK Legion jest najbardziej rozbudowanym i największym klubem w kraju. Klubowiczami są dawcy z różnych zakątków Polski bez względu na to co robią czy gdzie mieszkają. Działania klubu wykraczają poza obszar Polski. Swoje Kluby HDK Legion ma juz kilka jednostek Policji w kraju, jednostki wojskowe czy też Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. 

Klub Legion kierowany jest przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion i w jego strukturach znajdują się wszystkie oddziały terenowe i internetowy w Polsce. Dodatkowo wsparcie płynie od Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa, która poza opieką nad wieloma elementami działalności posiada oddziały zagraniczne oraz wyjątkowy oddział „Razem dla Dawców”, a więc ogólnopolski system zniżek dla dawców.

Jeżeli chcecie dołączyć do Naszego klubu, to wypełniajcie deklarację członkowską na stronie: https://legionhdk.pl/ w zakładce „profil krwiodawcy”. Zostaniecie przypisani tymczasowo do klubu internetowego, a po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych przepisani do klubu HDK Legion – Policja. Jeżeli się zapiszecie, to dajcie nam znać w czasie najbliższej zbiórki krwi, która odbędzie się 17 czerwca przed budynkiem NSZZ Policjantów w Radomiu lub e-mailowo: legion.kwpradom@outlook.com.

NSZZP/RK/Zespół Prasowy/RJ

Zostaw odpowiedź