Komunikat dot. pomocy dla Ukrainy

KOMUNIKAT NR 1/22

„Solidarni z Ukrainą”

Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. Mazowieckiego w Radomiu wpisując się w zorganizowane przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów działania niesienia pomocy ukraińskim policjantom, którzy wspólnie z żołnierzami i całym ukraińskim społeczeństwem bronią swojej suwerenności min.:

1/ Od dnia 1.03.2022 roku organizuje zbiórkę różnego rodzaju rzeczy i przedmiotów, które będzie można przekazać naszym sąsiadom na Ukrainie lub już przebywającym w Polsce w szczególności apelujemy o dostarczanie do biura Zarządu Wojewódzkiego w Radomiu przy ul. 11 go Listopada 37/59 produktów spożywczych o dłuższym terminie ważności, środków służących do higieny osobistej, odzieży i innych mogących się przydać przedmiotów. Jednocześnie zwracam się z prośbą o zorganizowanie podobnych zbiórek w poszczególnych Zarządach Terenowych.

2/ Zakupił dla Lwowskich policjantów za kwotę 23.000 zł dron z kamerą termowizyjną do wykorzystania jako rozpoznanie w porze nocnej. Jednocześnie ZG NSZZP wyodrębnił konto nr 55 1050 1025 1000 0090 8154 9991 z dopiskiem „Pomoc ukraińskim policjantom” z przeznaczeniem na zakup sprzętu pierwszej pomocy dla walczących ukraińskich policjantów. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich chętnych pragnącym pomóc o dokonywanie na w/w konto dobrowolnych nawet najmniejszych wpłat.

3/ Prosimy o rozważenie pod kątem posiadanych możliwości o zgłaszanie do Zarządu Wojewódzkiego informacji o możliwości zapewnienia pobytu w pierwszej kolejności uchodźcom wywodzącym się z ukraińskich rodzin policyjnych a w przypadku ich braku innym osobom z uwzględnieniem liczby miejsc noclegowych, opisu miejsca pobytu, możliwości wyżywienia oraz nazwiska i imienia oraz numeru telefonu do osoby wyrażającej gotowość przyjęcia takich osób.

4/ Ponadto nawiązano kontakt ze stacją krwiodawstwa w Radomiu, z którą uzgodniono, że w miarę narastających potrzeb będziemy organizować wśród policjantów, pracowników policji zbiórkę krwi z przeznaczeniem dla walczącego i potrzebującego jej społeczeństwa.

5/ Wyznaczono koordynatora do powyższych działań, którym został Wojciech Bieniek nr tel.882555505.

Zostaw odpowiedź