Komisja sejmowa Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła informację MSWiA o realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych w 2018

ilustracja

Komisja rozpatrzyła Informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 3421).
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński.
Strategicznym celem programu jest stworzenie formacjom bezpieczeństwa i porządku publicznego optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa sprawności i skuteczności ich działania. Zaplanowane łącznie wydatki Programu na 2018 r. wyniosły 1.922.888 tys. zł, wykonano kwotę 1.909.702 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu. Największym beneficjentem środków finansowych jest Policja – wydatkowała kwotę 1.233.232 tys. zł, głównie na zakup sprzętu informatyki i łączności, sprzętu transportowego oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.

W roku 2017 na program wydano niemal 1,4 mld zł, zaś w 2018 – 1,9 mld zł. Z kolei w 2019 roku wydatki na program modernizacji mają wynieść 3 mld zł, a w 2020 roku przewidziano na ten cel 2,9 mld zł.
W dyskusji poruszano m.in. kwestie kryteriów rozdysponowywania sprzętu pomiędzy jednostki w terenie oraz odtwarzania posterunków Policji.

Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z druku nr 3421.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Informację o Sprawozdaniu zamieścił Portal infosecurity24.pl

3 mld złotych na modernizację służb w tym roku

W 2018 roku na program modernizacji służb mundurowych wydano 1,9 mld zł, z czego na inwestycje 536 mln zł – poinformował w sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Dodał, że w tym roku wydatki na ten program wyniosą 3 mld zł.

We wtorek Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła m.in. informację ministra spraw wewnętrznych i administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Wiceszef MSWiA, przedstawiając informację, przypomniał, że program modernizacji służb mundurowych jest pierwszym od lat tak ważnym i kompleksowym przedsięwzięciem dotyczącym formacji podległych MSWiA. Podkreślił, że celem programu jest poprawa sprawności i skuteczności działania służb.

Zieliński zaznaczył, że jednym ze skutków programu modernizacji jest rosnące poczucie bezpieczeństwa Polaków. Przypomniał, że w jednym z ostatnich badań CBOS 89 proc. badanych oceniło Polskę jako kraj bezpieczny, a aż 98 proc. zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

Poinformował, że w roku 2017 na program wydano niemal 1,4 mld zł, zaś w 2018 – 1,9 mld zł. Z kolei w 2019 roku wydatki na program modernizacji mają wynieść 3 mld zł, a w 2020 roku przewidziano na ten cel 2,9 mld zł.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że największym przedsięwzięciem rzeczowym są inwestycje budowlane, na które zaplanowano w latach 2017-2020 wydatki w wysokości ponad 2,3 mld zł. Dodał, że w ubiegłym roku wydano na ten cel 536 mln zł.

„W ramach wydatków na sprzęt transportowy kupowane są samochody, łodzie patrolowe, śmigłowce oraz samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP” – mówił. Zaznaczył, że w latach 2017-2020 przewiduje się przekazanie około 6,5 tys. sprzętu transportowego za ponad 1,2 mld zł.

Z informacji jakie przekazał wynika, że w 2018 roku wydatki na sprzęt transportowy wyniosły 351 mln zł, głównie na zakup około 1,7 tys. samochodów, ale także z tej kwoty kupiono dwa śmigłowce Black Hawk dla policji oraz 45 łodzi patrolowych. Dofinansowano także zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

Zieliński poinformował, że w 2018 roku wydatki na zakup nowoczesnego uzbrojenia i techniki wyniosły ponad 78 mln zł. Za te pieniądze kupiono m.in. ponad 15 tys. sztuk sprzętu, w tym ponad 2 tys. pistoletów, 26 dronów, 267 karabinków, 72 urządzenia do badania autentyczności dokumentów, 136 paralizatory, 170 noktowizorów, 28 urządzeń do badań narkotyków, 37 kompletów pistoletów maszynowych oraz ponad 4 tys. sprzętu dla jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także prawie 8,6 tys. sztuk sprzętu dla pozostałych jednostek OSP.

Podkreślił, że w ramach modernizacji łączności i zakupu sprzętu informatycznego przewidziano w programie 873 mln zł, z czego w 2018 roku wydano 195 mln zł – głównie na sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 100 mln wydano w ubiegłym roku m.in. na zakup kamizelek kuloodpornych, kamer na mundury policyjne i ubrań na złą pogodę oraz tzw. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, a także ubrań specjalnych dla jednostek OSP.

Wiceminister dodał, że w 2018 na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych wydano 650 mln zł (534 mln zł dla funkcjonariuszy i 116 mln zł dla pracowników cywilnych) – na kontynuację wypłacania pierwszego etapu podwyżek.

Pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, odpowiadając na pytania posłów, zaznaczył, że w ubiegłym roku udało się kupić „bardzo dużo pojazdów, których brakowało”, m.in. drogie pojazdy wysokospecjalistyczne.

„Mieliśmy od dawna problem z pojazdami specjalistycznymi. W roku 2018 udało nam się kupić sześć specjalistycznych pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych” – poinformował.

Jarosław Zieliński przypomniał, że dzięki m.in. programowi modernizacji udało się odtworzyć 103 posterunki policji. Poinformował, że w budowie są obecnie 52 takie obiekty.

Program modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA na lata 2017-2020 zakłada przekazanie im ponad 9,2 mld zł.

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2019-06-11

źródło: ZG NSZZP

Zostaw odpowiedź