Komisja ds. Petycji rozpatrzy projekt dezyderatu w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego

ilustracja

4 lipca 2019′ o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie  sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PET). W porządku posiedzenia znajduje się między innymi rozpatrzenie projektu dezyderatu: w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów w złożonej 8 kwietnia 2019′ petycji postulował rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu uchylenie lub zmianę obecnie obowiązujących przepisów, które nie przewidują rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę w przypadku policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

Uczestniczący w posiedzeniu Komisji ds. Petycji przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski podkreślił, że w petycji chodzi o ukazanie problemu – zgodnie z Porozumieniem z 8 listopada 2018 r., w którym wypracowano rozwiązanie dotyczące płatności za nadgodziny, wynagrodzenie miałoby przysługiwać jedynie policjantom pobierającym dodatek służbowy. Nie otrzymaliby go ci, którzy otrzymują dodatek funkcyjny.

Jego zdaniem doprowadzi to do licznych sytuacji, w których podwładni będą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od przełożonych. Jak podkreślił, będzie to miało, miejsce zwłaszcza w niewielkich jednostkach, w których specyfika służby i wakaty wymuszają wykonywanie pracy w pierwszej linii przez również tych funkcjonariuszy, którzy otrzymują dodatek funkcyjny. W przypadku braku istotnej różnicy wynagrodzeń między podwładnymi i przełożonymi brak będzie chętnych do objęcia stanowisk kierowniczych. Stanowisko przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów poparł Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Po dyskusji z udziałem nadinsp. Dariusza Augustyniaka, który częściowo zgodził się z argumentami związkowców i dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Władysława Budzenia, popierającego stanowisko Biura Analiz Sejmowych i negatywnie odnoszącego się do petycji, wobec braku porozumienia stron, przewodniczący Komisji zaproponował przygotowanie pisemnego stanowiska MSWiA oraz kontynuowanie sprawy pod postacią dezyderatu skierowanego do Ministerstwa w sprawie poruszonej w Petycji. Konieczne jest bowiem ustalenie, czy nadgodziny są obecnie stałym fragmentem służby, czy też, zgodnie z twierdzeniem MSWiA – dotyczą wyłącznie sytuacji nagłych.

Właśnie 4 lipca 2019′ na posiedzeniu Komisji ds. Petycji (godz. 11:00) rozpatrzony zostanie między innymi projekt dezyderatu – w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

Temat był poruszany w relacjach z pierwszego posiedzenia Komisji ds. Petycji w tej sprawie na naszym portalu nszzp.pl 

W załączniku Petycja ZG NSZZ Policjantów

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row3

źródło: ZG NSZZP

Zostaw odpowiedź