KOLEJNY RAZ POLAŁA SIĘ POLICYJNA KREW

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu zorganizowali czwartą już w tym roku honorową zbiórkę krwi. Policjanci oraz pracownicy cywilni oddali prawie 10 litrów krwi. Jak zawsze krwiodawcy mogli liczyć na troskliwą opiekę lekarzy i pielęgniarek z radomskiego Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha.

Była to czwarta w tym roku zbiórka krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych garnizonu mazowieckiego. Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu.

Jak zawsze zbiórka krwi zaczęła się po godz. 9 a do dyspozycji wszystkich chętnych był ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.

Mazowieccy policjanci i pracownicy cywilni komendy oddali już przez kilkanaście lat kilkaset litrów krwi, a duży wkład w tą ilość mają zarówno pomysłodawcy akcji sprzed lat, jak i jej obecni organizatorzy, czyli związki zawodowe. Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewozi się rannych wprost na stół operacyjny.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Dzisiaj przed komendą krew oddało 21 osób. Tym sposobem bank krwi wzbogacił się o prawie 10 litrów krwi. Na wszystkich krwiodawców czekały także słodkie niespodzianki.

Zapraszamy ponownie 14 października i 16 grudnia i Dziękujemy Wszystkim.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Zostaw odpowiedź