KGP uruchamia środki na wypłatę zaległego ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Zamieszczamy Komunikat Biura Prasowego NSZZ Policjantów z dnia 16 listopada 2020 r.

Nadinsp. Dariusz Augustyniak, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał w dniu 16.11.2020 r. Przewodniczącemu ZG NSZZ Policjantów informację o uruchomieniu środków na wypłatę zaległego ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i dodatkowy, o którym mowa w art. 115 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zostaw odpowiedź