Infosecurity24: Policyjne podwyżki już za chwil parę?

Zarząd Główny NSZZ Policjantów opublikował projekt zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Jak podkreślają jednak związkowcy, to nie koniec rozmów o pieniądzach. Zamierzają oni bowiem kontynuować dyskusję o “ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów w roku 2020” zarówno z MSWiA, jak i z Komendantem Głównym Policji.

Kontynuacja rozmów, jak informują związkowcy, związana jest z dodatkowymi środkami, które pozostają w dyspozycji Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji. Jak podkreśla Zarząd Główny NSZZ Policjantów, mogłyby zostać one przeznaczone na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Związkowcy z NSZZP przypominają, że nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Jak podkreślają w uzasadnieniu do projektu znajdują się informacje o starej oraz nowej kwocie bazowej, a także wzroście wielokrotności kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie policjantów. Tłumaczą dalej, że “porównanie starego (stara kwota bazowa x stary mnożnik) i nowego iloczynu (nowa kwota bazowa i nowy mnożnik) pozwoli” na obliczenie indywidualnych skutków, czyli kwoty o jaką wzrośnie wasze indywidualne uposażenie zasadnicze. Jak informował bowiem niedawno InfoSecurity24.pl, większe pieniądze dla mundurowych wynikać będą właśnie z tych dwóch czynników.

“Do tego uposażenia trzeba dodać posiadany dodatek z tytułu wysługi lat, tzw. dodatek stażowy pamiętając, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc.” – wylicza NSZZP. Jak podkreślają policyjni związkowcy, w trakcie prac nad dokumentem, ich celem była realizacja zapisów porozumienia z 2018 roku. Zarząd przypomina w tym miejscu, że dotyczyło to m.in. kwestii równego wzrostu uposażeń dla wszystkich policjantów, co “nie było łatwe”.

“Nie było to łatwe, ponieważ w tegoroczną regulację wpisano sześcioprocentowy wzrost kwoty bazowej, na co de facto policjanci czekali od jedenastu lat. Uwzględniając fakt, że w z pięćsetzłotowej kwoty przeznaczonej na podwyżkę, trzydzieści osiem złotych zarezerwowano na nagrodę roczną, to różnice w granicach trzydziestu kilku złotych w obrębie poszczególnych grup zaszeregowania potraktować należy jako osiągnięcie celu w niemal stuprocentowym wymiarze. – komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W uzasadnieniu do projektu MSWiA, który pojawił się na stronie NSZZP, przypomina, że zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną).

“Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r. – Uzasadnienie projektu MSWiA

Podwyżki zaplanowane na 2020 rok wyniosą 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł. Tym samym przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 151,97 zł. Jak informują twórcy projektu z MSWiA w jego uzasadnieniu, “w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego średnio o 397 zł”. Dodają również, że wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego (wraz ze skutkami wzrostu kwoty bazowej) nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 66 zł.

“Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. około 462 zł. – Uzasadnienie projektu rozporządzenia

EDIT: MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Zgodnie z zapowiedziami mnożnik wrosnąć ma o 0,10 do poziomu 3,810.

źródło: https://www.infosecurity24.pl/policyjne-podwyzki-juz-za-chwil-pare

źródło: zgnszzp

Zostaw odpowiedź