Informacja od Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

Informacja od Pana mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Mimo czasu akcji protestacyjnej policjanci dalej robią swoje jak najlepiej potrafią. Często za to co robią są atakowani, pomawiani itp.

Do chwili obecnej nie było w Policji kampanii promującej wiedzę na temat naszych praw związanych z naruszeniem dóbr w toku wykonywania czynności służbowych.

Zachęcam zatem Państwa do popularyzacji na waszych stronach www – centralnej i regionalnych – linku, który stanowi kampanię edukacyjno-informacyjną na temat ochrony prawnej policjantów.

Będę wdzięczny za ewentualne wskazanie osoby do kontaktu, sugestie, pomysły itp.

Link:

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/poznaj-swoje-prawa/235,Poznaj-swoje-prawa.html

Zostaw odpowiedź