Informacja o prawach autorskich

Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie www.nszzp.radom.pl nie wymaga zgody Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Woj. Mazowieckiego w Radomiu.

W przypadku wykorzystania materiałów prosimy o podanie ich źródła: www.nszzp.radom.pl

W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne.