Brak wskazania w ustawie wieku emerytalnego dla funkcjonariuszy może być sprzeczny z ustawą zasadniczą?

ilustracja

Brak wskazania w ustawie wieku emerytalnego dla funkcjonariuszy może być sprzeczny z ustawą zasadniczą – informuje Dziennik Gazeta Prawna w artykule zatytułowanym: „Konstytucyjne wątpliwości dotyczące emerytur mundurowych”.

Gazeta omawia przyjętą przez Senat nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja modyfikuje zasady obowiązujące w systemie zaopatrzeniowym obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. Wówczas do systemu emerytalnego mundurowych (przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 r.) wprowadzono dwa warunki niezbędne do nabycia uprawnień emerytalnych: ukończenie 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby.

W ustawie zasadniczej jest bowiem mowa wprost o prawie do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jak informowaliśmy w relacji z przebiegu debaty w Senacie, Biuro Legislacyjne Senatu sygnalizowało wówczas, że brak określenia wieku może być uznany za wadę regulacji.

Zdania cytowanych w artykule ekspertów są podzielone, część z nich uważa wątpliwości Biura Legislacyjnego za uzasadnione, twierdząc, że w Konstytucji jest mowa wprost o prawie do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego, więc samo określenie stażu pracy nie jest wystarczające gdyż Konstytucja odnosi się do lat życia, a nie pracy. Większość ekspertów twierdzi jednak, że wiek emerytalny w służbach mundurowych powinien być określony poprzez wskazanie okresu, jaki należy przepracować.

Eksperci ubezpieczeń społecznych podnoszą za to wiele niedociągnięć w nowelizowanej ustawie związanych z nabywaniem uprawnień emerytalnych w różnych przypadkach przyjęć i odejść ze służby. Jeżeli np. funkcjonariusz nie zdąży wypracować 25 lat stażu, zawsze będzie miał emeryturę, która przysługuje z FUS, ale będzie to rozwiązanie mniej korzystne dla osób, które rozpoczęły służbę późno.

Ustawodawca powinien uregulować tę kwestię w taki sposób, aby osoby, które np. z powodu późniejszego przyjścia do służby nie są w stanie wypracować wymaganej liczby lat, nie były poszkodowane. Tym bardziej, że od kilku lat nie obowiązuje wiek przyjścia do służby.

Podnoszone przez ekspertów zastrzeżenia świadczą o tym, że resort opracowując projekt ustawy skupił się bardziej na tym, czego i w jaki sposób z listopadowego Porozumienia nie uwzględnić, niż nad poprawnością legislacji.

Ustawa wkrótce trafi do podpisu Prezydenta RP.

Omówienie artykułu (jp)

Pełny tekst pod podanym linkiem:

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1424819,konstytucyjne-watpliwosci-dotyczace-emerytur-mundurowych.html

źródło: ZGNSZZP

Zostaw odpowiedź