Brak porozumienia i akcja protestacyjna

Poniedziałkowe rozmowy z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przyniosły przełomu i Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął decyzję w sprawie ogłoszenia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Nie wyklucza to jednak możliwości kontynuowania rozmów i osiągnięcia porozumienia, ale już w warunkach protestu.

W dniu 17 października 2022 r. w Warszawie obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. W obradach udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk, Dyrektor Departamentu Budżetu Agnieszka Kida i Pełnomocnik ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Edward Zaremba. Głównym tematem obrad były propozycje przedstawione przez resort na spotkaniu w dniu 4 października oraz stanowisko, jakie w tej sprawie zajęło wcześniej (10.10.2022 r.) Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Wobec tego, że w zasadniczej kwestii Wiceminister nie przedstawił rozwiązań zgodnych z wcześniej sformułowanymi oczekiwaniami, Zarząd Główny zagłosował za rekomendacją Prezydium w sprawie ogłoszenia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Zarząd Główny postanowił również, że organem odpowiedzialnym za kierowanie działaniami protestacyjnymi będzie Prezydium Zarządu Głównego, które przekształcono w Komitet Protestacyjny.

Pierwsze decyzje protestacyjne Komitet zamierza ogłosić w dniu 20 października 2022 r., po posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Ogłoszenie akcji protestacyjnej nie wyklucza kontynuowania rozmów z resortem. Podczas posiedzenia takie deklaracje wyraził zarówno Wiceminister jak i Przewodniczący Zarządu Głównego. W dyskusji padły też konkretne propozycje, które Wiceminister ocenił pozytywnie i postanowił przedstawić je najpierw Ministrowi Kamińskiemu, a następnie Premierowi. Najważniejsze z nich dotyczą możliwości wprowadzenia pewnych dość istotnych modyfikacji w propozycji podwyższenia świadczenia z tytułu wysługi oraz dodatku terenowego.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

źródło: nszzp.pl

Zostaw odpowiedź