Za mało na podwyżkę?

Z takimi podejrzeniami przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wystąpił do Komendanta Głównego Policji i poprosił o udzielenie pilnej odpowiedzi. Przewodniczący chce wiedzieć dlaczego w niektórych garnizonach pojawiły się dodatkowe…