miesięczne archiwum

luty 2022

Podwyżka w stopniu – podpisana

PIERWSZE ROZPORZĄDZENIE MSWIA DOT. PODWYŻEK W 2022 ROKU PODPISANE! PODWYŻKA W STOPNIU! Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Przekazanie sprzętu monitorującego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu w porozumieniu z KWP z/s w Radomiu pozyskał od PZU kwotę 35 000 zł, za którą zakupił specjalistyczny sprzęt monitorujący. Zestaw w dniu dzisiejszym został przekazany do