miesięczne archiwum

październik 2021

Kajet wyprowadzić!

GAZETA POLICYJNA: Komendant Główny Policji decyzją nr 236 z 27 sierpnia 2020 r. powołał zespół do opracowania i wdrożenia koncepcji wycofania z użytku notatników służbowych w Policji. W jego skład weszło kilkunastu doświadczonych

Nowe ubezpieczenie Allianz

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie robocze, na którym członkowie Biura Zarządu Wojewódzkiego wraz z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej Allianz wychodząc naprzeciw potrzeb funkcjonariuszy Policji, przystąpili do wstępnych

Gdzie jest ustawa modernizacyjna?

Infosecurity24:  Wrzesień minął, a resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości nadal nie zaprezentowały programów modernizacji dla podlegających im służb. Ich szczegóły mieliśmy poznać pod koniec ubiegłego miesiąca,