miesięczne archiwum

grudzień 2020

Fumigatory dla mazowieckich policjantów

W dniu 18 listopada 2020 roku w budynku KWP z siedzibą w Radomiu Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu wspólnie z Wiceprzewodniczącym Tomaszem Łabysem na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji zs