miesięczne archiwum

listopad 2018

Doceniajmy nasz Fundusz Ochrony Prawnej

W nowym roku działanie dotychczasowych punktów darmowej pomocy prawnej może być zagrożone – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Do tej pory nie ma bowiem ustalonych zasad wyłaniania organizacji mających prowadzić te punkty, ani sposobu…

„Psia grypa” zaleczona

- Większość funkcjonariuszy już podjęła służbę. Część postulatów została spełniona, dlatego protest się zakończył. Jesteśmy usatysfakcjonowani – mówił podinsp. Dariusz Brzezicki - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku…