miesięczne archiwum

marzec 2018

Czy grozi nam mundurowy protest?

W służbach mundurowych, niemal wszystkich resortów, trwają procesy związane z modernizacja, zmianą struktury, nazwy czy kształtu nowopowstałych formacji. Jednak mimo zmian, jak wskazują przedstawiciele związków zawodowych, wciąż jest…

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniach 15-16 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. W posiedzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułka wraz z Naczelnikami…