miesięczne archiwum

wrzesień 2017

Jasnogórskie spotkania

W dniu 24 września w XVI Jasnogórskich spotkaniach Policji w Częstochowie, uczestniczyli przedstawiciele mazowieckich policjantów z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Dariuszem Brzezickim na czele.

Medal dla Zarządu Wojewódzkiego

W Otwocku z okazji corocznego pikniku Straży Granicznej obyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Służb Mundurowych na Mazowszu. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący NSZZ FLORIAN, ZO ZG NSZZ Straży Granicznej, ZO NSZZ…

5363 wakaty w polskiej policji!

Informacja Komendy Głównej Policji na temat sytuacji kadrowej W odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o udostępnienie informacji publicznej, Komenda Główna Policji przedstawiła w ujęciu…

Ślubowanie nowoprzyjętych policjantów

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. 70 nowych policjantów ślubując na sztandar wstąpiło dzisiaj w…