miesięczne archiwum

maj 2017

Karnety do Parku Jurajskiego

Wzorem ubiegłego roku ZW NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu dla swoich członków uzyskał możliwość rodzinnego odwiedzania JuraParku w Bałtowie. Dwa karnety po cztery osoby na każdy. Zapraszamy członków NSZZP do korzystania.…

RMF FM: nowe związki zawodowe w policji?

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przekracza swoje uprawnienia forsując pomysł utworzenia w policji nowych związków zawodowych – takie ostre słowa padły w związkowej opinii do zmiany ustawy o policji, która…

Piszą o naszym Kongresie

Szef MSWiA ostatnio docenił  jedyną, działającą od 27 lat w Policji organizację związkową, czyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policji.  Zaproponował bowiem w  nowelizacji ustawy wprowadzenie innych związków zawodowych. Wydawać…

„Konstytucja to nie supermarket”

Konstytucja to nie supermarket, gdzie wybiera się tylko te towary, które w danym momencie są przydatne. Instrumentalne traktowanie prawa stanowi ewidentne nadużycie, szczególnie niebezpieczne wówczas, gdy organy państwa traktują to jako…

Rezolucja i Lista poparcia do pobrania

Poniżej zamieszczamy druk Rezolucji przyjętej przez I Kongres Przewodniczących Zarządów Terenowych i Listę poparcia Rezolucji z prośbą o jej wydrukowanie i rozpowszechnienie wśród funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Policji. …

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

W dniu 27 kwietnia podczas I Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz preliminarz…

Wystąpienia Kongresowe

Publikujemy wybrane wystąpienia wygłoszone w trakcie I Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych, jaki miał miejsce w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w hotelu Ossa koło Rawy Mazowieckiej. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego…